Club

Mensen

Taskforce

FILOU Oostende is een club die gerund wordt als een bedrijf. Er is de dagelijkse werking en een comité die de strategie en visie bepaalt, genaamd de “Taskforce”. De Taskforce komt 2x per maand samen. Tenslotte is er de Raad Van Bestuur die per kwartaal zetelt.

Dagelijkse Werking

Aan het hoofd van de dagelijkse werking staat Marie De Clerck. Marijke Schaepelinck als financial director, Prudence Lateste als customer relation manager, Kimberly Gebbert als administratief- en loketverantwoordelijke en Mathieu Folens als een marketing - en communicatieverantwoordelijke. Kristof Vanhove en Marc Devos zijn de technische dienst in de Versluys|Dôme.

Stewards

Tijdens de wedstrijden wordt de club bijgestaan door een 40-tal vrijwilligers. FILOU Oostende zou zijn supporters niet kunnen verwelkomen zonder de hulp van verschillende stewards. Hieronder vindt u alle stewards die zich gepassioneerd inzetten voor FILOU Oostende tijdens de thuiswedstrijden.